Over Interactief.Video

Ons ontstaan

Interactief.Video is een startende onderneming. Interactief.Video is in de loop van 2016 op initiatief van Ruud Huijts ontstaan. Meerdere specialisten hebben samen de intentie om diensten aan te (gaan) bieden rondom videotoepassingen en e-learningconcepten. Formele zaken worden afgehandeld vanuit SAMENZICHT Consultancy, totdat Interactief.Video een formele status heeft.

 • Ruud Huijts

  Ik ben initiatiefnemer van Interactief.Video. Ik wil 'techneuten' helpen meer eer en glorie van hun (innovatieve) inspanningen te verkrijgen. Ik geloof in de kracht van informatie-uitwisseling en kennisdeling en zie daarin een belangrijke rol voor visualisaties. Zonder samenwerking geen succes.
 • Stefan IJzerman

  Vanuit mijn creatieve vermogen spreken ontwikkeling, beheer van websites en inzet van moderne media in marketing mij erg aan. Ik heb ervaring met vormgeving, SEO (Search Engine Optimalization) en Joomla! als CMS (Content Management System). Ondernemen is teamsport.
 • Hans Min

  Ik heb een enorme fascinatie voor menselijke leerprocessen. Ik ben een veelzijdig specialist in digitaal leren. Mijn kunstzinnige talenten leiden tot creatieve opossingen. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot kennis. Ik beschouw deze toegang als een mensenrecht.
 • Ruud Huijts
 • Stefan IJzerman
 • Hans Min

Onze missie, visie, doelen, strategie

Onze bestaansreden

 • Wij zijn een samenwerkingsverband van zelfstandig professionals die degelijk (maat)werk leveren.
 • Wij helpen ondernemingen in Nederland met hun visuele business-to-business marketing en communicatie.
 • Wij zorgen dat kennis en kunde over technologische onderwerpen en innovaties in beeld komen.

Onze zienswijze

 • De huidige tijdgeest vraagt om steeds meer video als medium in marketing en communicatie.
 • Videobeelden met leerconcepten vormen een verleidelijke bron van technologische informatie om te ervaren.
 • Authentieke expertise is de basis om een betrouwbare boodschap doeltreffend te verbeelden.

Onze doelstellingen

 • Elke klant is tevreden over onze dienstverlening.
 • Wij hebben een winstgevend business model binnen 1 jaar.
 • Binnen 3 jaar is Interactief.Video een zelfstandige Nederlandse ondernemening.

Onze koers

 • Wij willen vooral bedrijven en organisaties in de technologiesector of maakindustrie in hun groei en ontwikkeling ondersteunen.
 • Onze productpakket zal zich uitstrekken van een enkele video tot en met een volledig kennisplatform ('leeromgeving') met informatief beeldmateriaal.
 • Samen met specialisten gaan wij een kennisplatform opbouwen voor actuele technologische ontwikkelingen zoals bijv. 3D printen, biometrie, drones, keteninformatisering.